PLASTYKA POWIEK

Choroby powiek

Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. Niewątpliwie duże i radosne oczy to atrybut dziecięcej twarzy. Czasem jednak, głównie z powodów różnych wad wrodzonych, należy podjąć leczenie chirurgiczne, aby zniwelować wady powiek i przywrócić oczom witalność.

Opadanie powiek górnych

Opadająca powieka, zwana inaczej ptozą lub blefaroptozą, to wada polegająca na tym, że powieka górna częściowo zasłania źrenicę oka, ograniczając pole widzenia. Może mieć charakter nabyty, jednak o wiele częściej jest to wada wrodzona, bowiem dziecko przychodzi z nią na świat. Może występować po jednej stronie lub obustronnie. Główną przyczyną jest nieprawidłowy rozwój mięśnia, który unosi powiekę tzw. mięśnia dźwigacza oraz przerost skóry (powieki) w kąciku oka.

Negatywne skutki opadających powiek

Opadająca powieka wywołuje wiele problemów. Choć w większości przypadków traktowana jest jako defekt kosmetyczny, może prowadzić nawet do niedowidzenia. Przede wszystkim opadająca powieka przysłania pole widzenia, co utrudnia codzienne funkcjonowanie. Dzieciom w wieku przedszkolnym przeszkadza w zabawie, nauce rysowania i malowania. Dzieciom w wieku szkolnym przysparza problemów w nauce czytania i pisania. Problem nie znika, a wraz z upływem lat rozszerza się na inne obszary życia, takie jak uprawianie sportów jazda samochodem. Trudności z widzeniem mogą prowadzić do częstego marszczenia czoła, przez co twarz ma mniej sympatyczny wygląd, a na czole szybciej tworzą się mało estetyczne zmarszczki. Wykręcanie głowy w celu znalezienia najlepszego kąta widzenia może powodować bule karku i ramion. Do najpoważniejszych skutków ptozy zaliczyć można enoftalmię, czyli zapadanie się gałki ocznej, oraz uszkodzenia nerwów w okolicach rdzenia kręgowego. Dlatego ważne jest podjęcie leczenia jeszcze w wieku dziecięcym.

Leczenie opadających powiek

Obecnie istnieje wiele metod walki z problemem opadającej powieki. Zalicza się do nich m.in. ćwiczenia powieki oraz stosowanie odpowiednich kosmetyków. Jednak w przypadku bardziej pogłębionego problemu mają one zastosowanie doraźne, a jedynym rozwiązaniem jest interwencja chirurgiczna. Leczenie polega najczęściej na  skróceniu mięśnia dźwigacza górnej powieki. W przypadku całkowitej niewydolności mięśnia lub braku poprawy po skróceniu mięśnia, stosuje się drugą metodę – podwieszenie powieki na pasku powięzi.

Naczyniaki i malformacje naczyniowe powiek

Naczyniaki i malformacje to zmiany w obrębie powiek związane z nieprawidłowościami w rozwoju układu naczyniowego. Występują na różnych obszarach ciała, w tym także na powiekach. Mogą powodować ich zniekształcenie lub nawet ograniczenie widzenia.

Naczyniaki są to zmiany, mające w przeważającej większości charakter łagodnych nowotworów tkanek miękkich. Często traktuje się też jako zaburzenia rozwojowe. Występują w postaci naczyniaków włośniczkowych, płaskich, jamistych i limfatycznych.

Malformacje naczyniowe to nienowotworowe zmiany naczyniowe spowodowane nieprawidłowym rozwojem naczyń. Powstają one jeszcze w życiu płodowym i mogą występować różnych odmianach.

Zarówno naczyniaki, jak i malformacje tworzą mało estetyczne zmiany na powiekach, warto więc rozważyć ich usunięcie. Leczenie uzależnione jest od postaci choroby i polega na chirurgicznym usunięciu lub na laseroterapii.