CHIRURGIA PLASTYCZNA DZIECI

OFERTA ZABIEGÓW

Opadanie powiek górnych

wada wrodzona, polegająca na tym, że powieka górna częściowo zasłania źrenicę oka, ograniczając pole widzenia. Może występować po jednej stronie lub obustronnie. Leczenie polega najczęściej na  skróceniu mięśnia dźwigacza górnej powieki. W przypadku całkowitej niewydolności mięśnia lub braku poprawy po skróceniu mięśnia, stosuje się drugą metodę – podwieszenie powieki na pasku powięzi.  .

Naczyniaki i malformacje naczyniowe powiek

zmiany w obrębie powiek, które mogą powodować ich zniekształcenie lub nawet ograniczenie widzenia. Leczenie uzależnione jest od postaci choroby i polega na chirurgicznym usunięciu lub na laseroterapii.

Uszy odstające

wada wrodzona, która polega na odstawaniu małżowiny usznej od czaszki przez nieprawidłowe uformowanie małżowiny, najczęściej niewykształcona jest grobelka ucha, rzadziej muszla jest zbyt duża, lub występują obie te cechy. Operacje najwcześniej przeprowadza się w wieku 6-7 lat, po okresie najintensywniejszego wzrostu małżowiny. Polegają one na ukształtowaniu chrząstki małżowiny usznej, a czasem również wycięciu jej nadmiaru.

Ucho zwinięte

rzadziej występująca wada wrodzona, polega na zagięciu i opadnięciu górnego bieguna małżowiny usznej. Operacja polega na wymodelowaniu chrząstki.

Kryptocja

wada wrodzona, w której górny biegun małżowiny usznej pogrążony jest pod skórą okolicy skroniowej. Leczenie operacyjne polega na uwolnieniu górnego bieguna i zamknięciu rany przeszczepem skóry.

Mikrocja

wada wrodzona, polegająca na wytworzeniu szczątkowej małżowiny usznej. Często towarzyszy jej niewykształcenie przewodu słuchowego zewnętrznego i głuchota. Występuje jedno- lub obustronnie. Rekonstrukcję małżowiny wykonuje się dwuetapowo. W trakcie pierwszej operacji pobieramy fragment chrząstki z łuku żebrowego, z niej kształtujemy szkielet małżowiny i wszczepiamy go pod skórę. Drugą operację wykonujemy po około 6 miesiącach i polega ona na „odstawieniu” ucha od czaszki, do którego konieczny jest przeszczep skóry.

Ginekomastia

czyli powiększenie piersi u chłopców. Choroba ta może mieć wiele przyczyn, między innymi zaburzenia hormonalne lub przyjmowanie niektórych leków i dlatego przed kwalifikacją do zabiegu operacyjnego należy skonsultować się z lekarzem endokrynologiem. Najczęściej mamy do czynienia z postacią idiopatyczną. Powiększenie piersi może być spowodowane powiększeniem gruczołu, lub przerostem tkanki tłuszczowej. W zależności od przyczyny wykonujemy operację usunięcia gruczołu przez małe cięcie na granicy otoczki sutka lub liposukcję. Czasem łączymy obie metody.

Niedorozwój piersi

wada, polegająca na niewykształceniu się lub hipoplazji gruczołu piersiowego. Leczenie polega na wszczepieniu implantu piersi.

Zespół Polanda

wada wrodzona, polegająca na zaburzeniach rozwoju klatki piersiowej w różnym stopniu, od niewykształcenia się gruczołu piersiowego i mięśnia piersiowego większego do poważnych zniekształceń i ubytków żeber. Często towarzyszy jej niedorozwój kończyny górnej pod postacią skrócenia przedramienia i palcozrostu. Leczenie uzależnione jest od postaci wady, polega na rekonstrukcji piersi za pomocą implantu i płata skórno-mięśniowego, przy mniej nasilonych wadach można wykonać przeszczep tłuszczu.

Alopecja

Zabieg polega na wycięciu skóry głowy pozbawionej włosów, czasem wymaga leczenia etapowego z użyciem ekspandera tkankowego.

Palce dodatkowe

wada wrodzona, polegająca na występowaniu dodatkowych palców, w różnym stopniu wykształconych, od wypustki skórnej, do w pełni wykształconego palca. Leczenie polega na usunięciu dodatkowego palca w krótkim znieczuleniu ogólnym.

Palcozrost

najczęstsza wada wrodzona ręki, polega na połączeniu dwóch lub więcej sąsiadujących palców skórą. Bardzo rzadko zrośnięte palce mogą mieć wspólne kości. Leczenie operacyjne przeprowadza się w drugim roku życia, polega na rozdzieleniu palców i zamknięciu rany przeszczepem skóry.

Zdwojenie palca

wada wrodzona polegająca na występowaniu części lub całego palca o podwójnej szerokości, może być on zakończony dwoma paznokciami. Leczenie polega na usunięciu nadmiaru niepotrzebnych tkanek i ukształtowaniu prawidłowego palca.

Rozszczep wargi

Zeszycie rozszczepu wargi wykonuje się jako pierwsze, w 3-6 miesiącu życia. Zabieg polega na warstwowym zeszyciu wszystkich składowych wargi, jednocześnie powodując jej wydłużenie. W przypadku obustronnego rozszczepu wargi, najlepiej jest operować każdą stronę oddzielnie: najpierw po stronie bardziej nasilonej wady, a za 2 miesiące po drugiej stronie.

Rozszczep podniebienia

Zeszycie rozszczepu podniebienia wykonujemy w wieku co najmniej 12 miesięcy. Istotą operacji jest oddzielenie jamy nosowej od jamy ustnej oraz ukształtowanie podniebienia.  

W wieku przedszkolnym wykonywane są drobne zabiegi korekcyjne wargi i wydłużenie słupka nosa oraz zamknięcie ewentualnych otworów resztkowych podniebienia.

W wieku 10-14 lat wykonuje się przeszczep kości do wyrostka zębodołowego, wióry kostne pobiera się z biodra i nimi uzupełnia ubytek w łuku zębowym szczęki. 

Operacje osteotomii i korekcji przegrody nosa oraz operacje ortognatyczne odkłada się do całkowitego zakończenia wzrostu.

Nasze ciało wystawione jest na szereg niebezpieczeństw, które mogą w mniej lub bardziej trwały sposób je uszkodzić. Drobne otarcia czy pęknięcia skóry zdarzają się nam niemal codziennie. W przypadku głębszej i bardziej… (czytaj dalej)

Naczyniaki i malformacje naczyniowe należą do dużej i zróżnicowanej grupy anomalii naczyniowych. Ze względu na zróżnicowany obraz kliniczny ich leczenie obejmuje wiele metod, często będących… (czytaj dalej)